Aktuality

OMEZENÍ ORDINAČNÍCH HODIN:

18. 7. ČTVRTEK ODPOLEDNE ZAVŘENO, DOPOLEDNE NORMÁLNÍ PROVOZ

19. 7. PÁTEK ZAVŘENO

22. 7. PONDĚLÍ ZAVŘENO

Akutní pacienty ošetří veterinární ordinace Jihomoravské nám. 1, Brno-Slatina, tel: 723 523 960

Upozornění pro chovatele psů

Dne 1. 1. 2020 vchází v platnost novela veterinárního zákona. Každý pes bude muset být očipován. Platnost povinného očkování proti vzteklině bude pouze na základě označení psa mikročipem.

Výňatek z novely veterinárního zákona:
Očkování psa proti vzteklině je platné, pouze pokud pes splňuje podmínky na označení zvířat v zájmovém chovu stanovené v čl. 17 odst. 1 předpisu Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu, s výjimkou psa, který byl označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011. Chovatel, který chová psa, je povinen zajistit, aby identifikační číslo psa bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa. Identifikačním číslem psa se rozumí alfanumerický kód zobrazený transpondérem, který umožňuje zjistit totožnost konkrétního psa.