Aktuality

V úterý 24. 9. dopoledne ZAVŘENO, odpoledne normální provoz.
Akutní případy ošetří veterinární ordinace Jihomoravské nám. 1, Brno-Slatina, tel: 723 523 960.

Možnost objednání:
Z důvodu ukončení provozu praxe MVDr. A. Horáčkové ve Šlapanicích došlo k nárůstu počtu pacientů v ordinaci. Nabízím proto pro zkrácení čekacích lhůt možnost objednání mimo ordinační hodiny a to v době mezi 8:00-9:00 hod. Je nutné se předem telefonicky objednat a uvést důvod návštěvy.
Děkuji za pochopení.

Upozornění pro chovatele psů

Dne 1. 1. 2020 vchází v platnost novela veterinárního zákona. Každý pes bude muset být očipován. Platnost povinného očkování proti vzteklině bude pouze na základě označení psa mikročipem.

Výňatek z novely veterinárního zákona:
Očkování psa proti vzteklině je platné, pouze pokud pes splňuje podmínky na označení zvířat v zájmovém chovu stanovené v čl. 17 odst. 1 předpisu Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu, s výjimkou psa, který byl označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011. Chovatel, který chová psa, je povinen zajistit, aby identifikační číslo psa bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa. Identifikačním číslem psa se rozumí alfanumerický kód zobrazený transpondérem, který umožňuje zjistit totožnost konkrétního psa.