Omezení ordinačních hodin v měsíci dubnu a květnu:

19.4.2019 pátek zavřeno – státní svátek

22.4.2019 pondělí zavřeno – státní svátek
23.4.2019 úterý 14,00-18,00
24.4.2019 středa zavřeno
25.4.2019 čtvrtek 14,00-18,00
26.4.2019 pátek zavřeno

29.4.2019 pondělí zavřeno
30.4.2019 úterý 9,00-11,00 a 14,00-18,00
1.5.2019 středa zavřeno – státní svátek
2.5.2019 čtvrtek 14,00-18,00
3.5.2019 pátek 9,00-12,00

Akutní případy vet. ordinace Jihomor. nám 1, Brno,
tel: 723 523 960.

Upozornění pro chovatele psů

Dne 1. 1. 2020 vchází v platnost novela veterinárního zákona. Každý pes bude muset být očipován. Platnost povinného očkování proti vzteklině bude pouze na základě označení psa mikročipem.

Výňatek z novely veterinárního zákona:
Očkování psa proti vzteklině je platné, pouze pokud pes splňuje podmínky na označení zvířat v zájmovém chovu stanovené v čl. 17 odst. 1 předpisu Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu, s výjimkou psa, který byl označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011. Chovatel, který chová psa, je povinen zajistit, aby identifikační číslo psa bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa. Identifikačním číslem psa se rozumí alfanumerický kód zobrazený transpondérem, který umožňuje zjistit totožnost konkrétního psa.