Aktuality

Omezení ordinačních hodin:
V ÚTERÝ 3. 3. DOPOLEDNE ZAVŘENO, ODPOLEDNE NORMÁLNÍ PROVOZ.

Akutní případy ošetří veterinární ordinace Jihomoravské nám. 1, Brno-Slatina, tel. 723 523 960.

Pozor, novelizace veterinárního zákona od 15. 1. 2020 – změnou je nutnost čipování štěňat od 3. měsíce věku, popř. při jeho darování či prodeji jiné osobě ještě před 3. měsícem věku. Novela také uvádí, že vznikne od 1/2022 centrální registr majitelů čipovaných zvířat, který bude spravovat Státní veterinární správa a do kterého se budou hlásit sami majitelé.

ČIPUJEME, NABÍZÍME MOŽNOST OBJEDNAT SE NA ČIPOVÁNÍ BEZ ČEKÁNÍ NA KONKRÉTNÍ HODINU!

Čipování je povinné od 1. 1. 2020 pro všechny psy, štěňata od 6 měsíců věku. Výjimka se týká pouze psů čitelně tetovaných před 3. 7. 2011.
Mikročip velikosti zrnka rýže se zavádí do podkoží na levou stranu krku dutou jehlou, čip většinou udržuje svou polohu, ale někdy má tendenci putovat v podkoží.
Životnost čipu je asi 30 let. Po úhynu psa zatím pro majitele psa neplyne žádná povinnost čip zlikvidovat.
Číslo čipu lze odečist pouze speciální čtečkou, kterou najdete např. u městské policie, veterinárního lékaře, v útulcích.
Pozor – některé čtečky odečtou číslo čipu i na vzdálenost několika metrů (policie).
Čipování je úzce spjato s očkováním psa proti vzteklině, nečipovaný pes se automaticky považuje za neočkovaného, z toho plynou pokuty v případě odhalení.
Neexistuje centrální registr čipovaných psů, v tomto zákon zcela selhal. Také neplyne povinnost majitele zvířete registrovat se. Pouze ve vlastním zájmu je výhodné psa zapsat do některého ze soukromých registrů.
V naší ordinaci automaticky registrujeme čerstvě čipované psy do registru Komory veterinárních lékařů.
Seznam soukromých registrů (registruje majitel psa):

Národní registr majitelů zvířat
– www.narodniregistr.cz
– 190,- Kč za zaregistrování čipu

Centrální evidence zvířat a věcí ČR
– www.identifikace.cz
– registrační poplatek 240,- Kč

BackHome registr
– www.backhome.cz/
– registrace čipů online 200,- Kč

Registr zvířecích čipů, identifikačních známek a tetování
– www.cipy-znamky.cz/
– registrace od 15,- Kč

Ifta registr- Základna pro uvědomělý chov zvířat
– www.iftaregistr.cz/
– registrace online zdarma

<